Stroomkringschema: idee in eigen handen, productie eldersiso

Vertrouwen kent in de elektronicabranche twee kanten. Een stroomkringschema verdient de juiste vertaling. Dat betekent dat relevante expertise aanwezig moet zijn, niet alleen over het toepassingsgebied maar ook over kosteneffectiviteit en ‘time to market’. Een stroomkringschema verdient echter bij voorkeur ook een totaaltraject. Een intellecturele eigenaar van een idee legt zijn idee liever niet op meerdere plaatsen neer, maar op een enkele plek.

Frame Engineering benadert samenwerking op basis van een stroomkringschema vanuit beide perspectieven. Sinds 1992 heeft Frame Engineering ervaring in tal van sectoren, waaronder de automotive, de horeca en de medische sector. De producten variëren van een autogasinstallatie tot flesherkening tot een gehoortester.

Daarbij hoeft het niet per se zo te zijn dat een intellectuele eigenaar een stroomkringschema inlevert. Ook zonder stroomkringschema is samenwerking zonder meer mogelijk. In het laatste geval ontwikkelt Frame Engineering in samenwerking met de idee-eigenaar een stroomkringschema, met daarna een ontwerp voor een printlayout. Prototyping, testing en behuizing behoren daarna evenzeer tot de taakopvatting.

Steeds wenst Frame Engineering uit te gaan van vier centrale uitgangspunten. Deze zijn Kennis, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Milieu. Zodoende begint elk stroomkringschema met meervoudige ISO-certificatie.

Wie graag zijn idee direct implementeert of juist eerst een stroomkringschema aan een betrouwbare partner overlaat, neemt contact op met Frame Engineering.