Serieproductie in elektronica kan altijd afgemeteniso

Serieproductie klinkt in de elektronicabranche vanzelfsprekender dan het is. Niet alleen is het van belang een producent te vinden die willekeurige seriegroottes aan kan, ook moet de expertise voor elk afzonderlijk product gezekerd zijn.

Is serieproductie in elke voorstelbare seriegrootte wellicht geen probleem, dan is het onder alle omstandighedeneen in ieder geval een serieuze uitdaging om een specifiek elektronisch of mechatronisch product te ontwerpen, te testen en (kosteneffectief) geschikt te maken voor serieproductie.

Frame Engineering heeft sinds 1992 op een flink aantal terreinen ervaring opgebouwd, van een non-invasieve bloeddrukmeter in de gezondheidszorg tot een stappenmotorbesturing in de scheepvaart. Onze ervaring met serieproductie strekt zich echter ook uit tot de automotive, horeca, defensie en andere sectoren.

Steeds moeten volgens Frame Engineering twee ontwikkelingen samenkomen: het totaaltraject van ontwikkelen-ontwerpen-prototype-serieproductie (al dan niet inclusief behuizing) en de expertise in elk toepassingsgebied.

Frame Engineering wil bij elke serieproductie inzetten op vier pijlers: Kennis, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Milieu. Op basis van deze pijlers is het bedrijf ISO-gecertificeerd (ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement).

Als u geïnteresseerd bent in serieproductie van enkele stuks tot 500-1.000 stuks, dan is een partnerschap een serieuze overweging waard.