Apparatenbouw en elektronica op een enkel adresiso

Maatwerk in apparatenbouw op een enkel centraal aanspreekadres is alleen voorstelbaar als de ontwikkelaar zich voldoende thuis voelt in elektronica en mechatronica. Een combinatie die vooral bij maatwerk binnen de apparatenbouw belangrijk is.

Wie een al dan niet geavanceerd apparaat wil laten ontwikkelen, testen en produceren, doet dat bij voorkeur bij een enkele contactpersoon die het overzicht behoudt. Tegelijk is het juist in de apparatenbouw belangrijk om het overzicht te behouden.

Frame Engineering heeft sinds 1992 ervaring in het samenbrengen van alle benodigde disciplines om apparatenbouw tot een succes te maken. Welk apparaat u ook zou willen ontwerpen en ontwikkelen, het team van Frame Engineering helpt u bij, of zorgt voor het ontwerp, de daadwerkelijke productie, het inbouwen in behuizingen en de eindtest.

Inhoudelijke ervaring is van belang. ‘Apparatenbouw’ is immers een algemeen begrip. Nadere invulling van expertise in de medische sector, in militaire toepassingen, in de horeca, in de scheepvaart en in de automotive moet duidelijk maken dat maatwerk voor Frame Engineering een begrip is.

Frame Engineering hanteert bij elke vorm van apparatenbouw steeds vier pijlers: Kennis, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Milieu. Op deze pijlers zijn elk groter of kleiner project gestoeld.

Als u uw wensen over apparatenbouw wilt toetsen, verken dan ons overzicht.