Prototypingmodel als de beslissende factor richting productieiso

Een prototypingmodel is essentieel in de elektronicaindustrie. Tegelijk blijkt de ‘time to market’-gedachte wel eens een nadelige invloed uit te oefenen op prototyping.

Een prototypingmodel kan veel problemen voorkomen. Eventuele problemen komen voortijdig aan het licht, bijvoorbeeld als het gaat om EMC. Zodoende is de prototypefase even belangrijk als de ontwikkel- en ontwerpfase van een printplaat.

Een goed prototypingmodel verschaft bovendien een voldoende basis voor een bedrijfszekere – en daarmee efficiënte en snel verlopende – productieketen. ‘Time to market’ is daarmee juist gebaat.

Frame Engineering beschouwt het prototypingmodel als een belangrijke fase in het totaaltraject van ontwikkeling naar productie. Tegelijk wenst Frame Engineering de term ‘prototypingmodel’ breder te interpreteren. Omdat een product verder kan gaan dan een printplaat, wil Frame Engineering ook inzetten op testing van het totaalproduct inclusief behuizing. Een totaaltraject houdt dan een totale begeleiding in van alle ontwikkel-, productie- en testfasen. Het gebruik van (een) prototypingmodel(len) is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Sinds 1992 heeft het bedrijf ervaring opgebouwd in allerlei sectoren, van automotive tot medisch, van scheepvaart tot militair. In alle gevallen is het mogelijk het hele traject te begeleiden of een deel daarvan. Steeds zal sprake zijn van een filosofie op basis van de uitgangspunten Kennis, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Milieu.

Als u denkt dat er mogelijk een betekenisvolle relatie in het verschiet ligt, dan zouden wij u willen vragen ons te testen op uw prototypingmodel.