Printontwerp: Op een goede lay-out basis verder bouwen met EMC-print

Een printontwerp staat aan de basis van niet alleen een kwalitatief hoogwaardig product, maar ook aan de basis van een goed en efficiënt produceerbaar product.

Frame Engineering zet in op dit totaaltraject. Printontwerp vormt hierbij het uitgangspunt, niet alleen vanwege een goede afstemming op de latere fasen, maar ook met het oog op EMC.

Frame Engineering heeft ervaring in tal van sectoren, van automotive tot scheepvaart tot gezondheidszorg tot horeca en militaire toepassingen. Hiermee wil het bedrijf niet alleen horizontaal breed zijn met een totaal dienstenpakket, maar ook verticaal diep in expertise. Printontwerp past ons in alle sectoren.

Sinds 1992 wenst Frame Engineering uit te gaan van vier centrale en constante invalshoeken: naast Kennis en Kwaliteit zijn dat Betrouwbaarheid en Milieu. Op basis van deze pijlers kunt u ons aanspreken op alle fasen vòòr en na de printontwerpfase. Een aangeleverd stroomkringschema kan net zo goed een startpunt voor printontwerp zijn als een volledig uitbestede ontwikkelfase.

Wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen bij uw printontwerp, oriënteer u dan nader.