Engineering en Ontwikkeling

U wenst uw idee vertaald te zien in een oplossing met behulp van elektronica. Hiervoor hebben we de nodige kennis en ervaring op de diverse terreinen van de elektronica in huis. Ook onze ruime ervaring in de koppeling van elektronica met mechanica stelt ons in staat om u goed te adviseren en om creatief met probleemstellingen om te gaan. Al bij de ontwikkeling en het ontwerp van de elektronica houden wij rekening met de toekomstige seriematige productie. Er wordt met name gelet op het kostenaspect en op de verkrijgbaarheid van de toe te passen componenten.