Printplaatassemblage als proeve van bekwaamhedeniso

Printplaatassemblage is in zekere zin het sluitstuk voor het ontwikkel- en ontwerpproces van de printlayout. Het is in zekere zin ook het beginpunt voor prototyping, productie en testing. Vanuit deze optiek is zowel de aanloop naar printplaatassemblage als de nazorg na printplaatassemblage van belang.

Aanbieders die zich instellen op een dergelijk totaalproces moeten in feite dus van alle markten thuis zijn. Daarbij gaat het niet alleen om processen waarbij printplaatassemblage een centrale rol speelt, maar ook om producten die letterlijk in alle markten hun aftrek vinden.

Frame Engineering wil zich van oudsher (vanaf de oprichting in 1992) positioneren als een bedrijf dat zowel het hele proces begeleidt als in alle sectoren actief is.

Wat het eerste betreft gaat de expertise van ontwikkelfase tot een finale proefopstelling  (dus naast printplaatassemblage ook productassemblage in termen van behuizingen en dergelijke).

Wat het tweede betreft heeft Frame Engineering ervaring in diverse sectoren: horeca (enkel voorbeeld: flesherkenning), scheepvaart (stappenmotorbesturing), gezondheidszorg (non-invasieve bloeddrukmeter), automotive (autogasinstallatie) en militaire toepassingen.

Printplaatassemblage kan bij Frame Engineering dus in het teken staan van elk elektronisch of mechatronisch product. Vier constaten zullen echter altijd blijven bestaan: Kennis, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Milieu.

Wie printplaatassemblage als een afgeleide ziet van een sluitend productieproces en vooral een mooi product, gelieve zich hier nader te oriënteren.