Elektronicafabricage en elektronicaontwerp in één handiso

Elektronicafabricage kan pas tot stand komen na een goed afgelegd ontwerpproces. Hoe beter het ontwerp op de productie is afgestemd, des te meer is het mogelijk te letten op de kosten en de ‘time to market’.

Vanuit deze optiek biedt Frame Engineering een totaalpakket aan voor iedere bedrijf dat elektronica of mechatronica in de producten toepast. Het totaalpakket omvat niet alleen het ontwerpproces en de elektronicafabricage, maar ook een eventuele benodigde behuizing en verpakking.

‘Totaalpakket’ heeft ook een andere betekenis.  Of de elektronicafabricage nu betrekking heeft op een stappenmotor (scheepvaart), industriële besturingscomputer (verpakkingsindustrie), non-invasieve bloeddrukmeters (medische sector), flesherkenning (horeca) of op militaire toepassingen, steeds moet het totaaltraject volkomen sluitend zijn. Alle onderdelen, van ontwerp tot testing, moeten zonder tijdverlies in elkaars verlengde liggen.

Elektronicafabricage kan evenmin zonder duidelijke uitgangspunten. Voor Frame Engineering is dat een vierluik: Kennis, Betrouwbaarheid, Kwaliteit en Milieu. Deze vier pijlers hebben voor het totale proces van de elektronicafabricage geleid tot ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

Mocht u denken dat Frame Engineering u kan helpen met alle of een van de onderdelen van uw elektronicafabricage, dan kunt u zich hier oriënteren.